Duurzaamheid

  • Ecologie
    Horeca Serve munt uit in milieuvriendelijkheid. Vergelijk gerust met onze sectorgenoten. Voor de komende jaren wensen wij ons sociaal en ecologisch engagement nog verder uit te breiden.
  • Personeelsbeleid
    De diversiteit van onze mensen is de sterkte van ons bedrijf. We geven iedereen gelijke kansen, ongeacht gender, huidskleur, sociale achtergrond, seksuele geaardheid, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, religie, levensbeschouwing of leeftijd.